Home

‘Fiddles and Faeries’ competition reaches climax

‘Awards for Excellence’ were presented at a most enjoyable event at Leo’s Tavern, home of famed Celtic group, Clannad, and singer, Enya, in west Donegal.

World music record-breaking attempt in Donegal

“This event, delayed due to Covid restrictions last year, could be one of the most historic single cultural events ever to take place in Donegal and will attract an immense local, national and international audience. It will be a feast of family fun, suitable for all ages, a huge fund-raiser to help worthy community-based charities.”

Curiarracht Dhomhanda i nDún na nGall

“D’fhéadfadh an imeacht seo, ar cuireadh moill air de bharr na srianta a bhaineann le Covid-19, bheith ar cheann de na himeachtaí cultúrtha is mó a cuireadh ar bun ariamh i nDún na nGall. Táthar ag súil le lucht éisteachta líonmhar ó chian agus ó chóngair, agus ó thíortha eile fiú. Féasta ceart siamsaíochta a bheas ann d’óg agus d’aosta agus don teaghlach uilig, agus cuideoidh sé go mór le maoiniú roinnt carthanachtaí fiúntacha pobalbhunaithe.”

Fiddle Music in Donegal

Donegal’s fiddle playing tradition is one of the most distinctive in Irish traditional music, which developed in part due to the close relations between Donegal and Scotland.

For example, in addition to the standard tune types such as Jigs and Reels, the Donegal tradition also has Highlands, a very popular couple dance common in parts of Donegal. Many of the tunes used as highlands are originally Strathspeys which have been adapted to suit the local dancing needs. 

An Fhidléireacht i dTír Chonaill

Tá saintréithe dá chuid fhéin ag ceol fhidle na gConallach a dhealaíonn ó stíleanna eile na tíre í, a bhuí sin don dlúthcheangal le fada an lá idir an chontae seo agus Albain.

Mar léiriú air sin, tá againn anseo – anuas ar na gnáthríleanna agus poirt – an cineál ceoil rince beirte úd ar a dtugtar an Highland , cineál atá iontach coitianta in an-chuid ceantracha ar fud na contae. Shíolraigh go leor de na Highlands seo ó Strathspeys ach iad a bheith athmhúnlaithe le fóirstean do na rincí a bhí coitianta abhus.   

Regenerating Rural Ireland

Tionscadal Athnuachana Tuaithe na hÉireann

Our event will support worthy social causes such as Donegal Cancer Flight and Services.

Cuideoidh an imeacht seo le cúiseanna fiúntacha ar nós Donegal Cancer Flight and Services.

Sponsorship Packages

Pacáistí Urraíochta

You can support this unique event either as an individual, by becoming a ‘Friend of Fiddles & Faeries.’ Or as an organisation, by becoming a ‘Group Supporter of Fiddles & Faeries.’

Mar dhuine aonair thig leat tacú leis an imeacht uathúil seo agus tú i do ‘Friend of Fiddles & Faeries’, nó mar eagraíocht atá mar ‘Group Supporter of Fiddles & Faeries.’ 

Contact us for details: / Tar i dteagmháil linn le fáil amach faoi:

Book Your Place / Déan áirithint ar áit

To book your place on the Fiddles & Faeries World Breaking Record fill in the form below and we will contact you with details.

Le rannpháirtíocht a chinntiú in ‘Fiddles & Faeries World Breaking Record’ déan an fhoirm thíos a chomhlánú. Beidh muid chugat ansin leis na sonraí uilig. 

Partners / Comhpháirtithe

Thank you to all the partners without whom this would not have been possible

Tá muid iontach buíoch de na comhpháirtithe uilig a chuid linn. Gan sibhse ní thiocfadh linn an imeacht seo a chur ar siúl.

Center for the Imagination

Údarás na Gaeltachta

%d bloggers like this: