Competition

Fiddle Playing Competition

Comórtas Fidléireachta 

In advance of the ‘Fiddles and Faeries’ Guinness World Record Breaking Event this Spring to take place in Donegal, we are delighted to organise a fun online fiddle-playing competition open to everyone worldwide.

Agus muid at tnúth le ‘Fiddles and Faeries’, an Churiarracht Dhomhanda i gcomhpháirt le Guinness a bheas ag tarlú níos faide anonn sa bhliain anseo i nDún na nGall, tá lúcháir orainn comórtas ar líne fidléireachta a eagrú d’fhidléirí an domhain mhóir uilig. 

Judges will then make their decision on a single winner, who will receive a prize of 500 euro, a special certificate of recognition and a VIP Invitation to the Guinness World Record Breaking Event in Donegal.

Roghnóidh na moltóirí buaiteoir amháin agus bronnfar €500 ar an duine ádhúil sin chomh maith le teastas speisialta ag tabhairt aitheantas don éacht a rinne sé/ sí,  agus cuireadh VIP chuig an Churiarracht Dhomhanda i nDún na nGall. 

Participants are simply asked to email a YouTube video recording (not longer than five minutes) of them playing, unaccompanied, two dance tunes of their own choosing. 

Níl le déanamh agat ach gearrthóg YouTube díot fhéin ag seinm i d’aonar a sheoladh chugainn leis an ríomhphostas. Tá ort do rogha féin dhá phort rince a sheinm ar an ghearrthóg, agus caithfidh an ghearrthóg bheith níos gaire ná cúig bhomaite ar fad.  

Details will be published on the ‘News’ section of this website.

Deadline: Saturday, April 30th, 2022

Entry form

Fiddles and Faeries competition entry fee

€10.00

%d bloggers like this: